נכות מתאונה

עיקרי הכיסוי הביטוחי :
במקרה של נכות לצמיתות ,עקב מקרה תאונתי , שכתוצאה ממנו נגרם חוסר תפקוד באיבר מגופנו, חברת הביטוח תשלם פיצוי חד פעמי בהתאם לגובה אחוזי הנכות .

בפוליסה קיימת רשימת האברים ומשמעותה לפיצוי חד פעמי, באחוזים מסכום הביטוח .
אין קשר בין סכום הביטוח להכנסה החודשית/שנתית . אין קיזוז מגורמים נוספים .
התשלום פטור ממס .
אם אתם עוסקים בעבודה שיש בה סיכונים פיזיים , שימו לב לנקודה הזאת ותנו דעתכם לרכוש כיסוי מתאים .
הכיסוי מתאים כמובן לכל אירוע תאונתי ללא קשר לעיסוק .

אנחנו לרשותכם למתן ייעוץ מתאים .

בואו לקבוע פגישה
ונציג יחזור בהקדם

סגירת תפריט